pb.pl

CENTURION FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA: wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 17 grudnia 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

17

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-12-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTURION FINANCE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 17 grudnia 2014 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 grudnia 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1) Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze: 2.651.484 akcji, które stanowiły 100% udziału w głosach na NWZA i 51,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTURION FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

CENTURION FINANCE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

40-749

 

Katowice

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Aleksandra Zająca

 

22

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

 

 

+48 32 700 31 58

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

kontakt@centurionsa.pl

 

www.centurionsa.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

894-302-31-31

 

021527685

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-12-17

Łukasz Ochman

Prezes Zarządu

Łukasz Ochman