pb.pl

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

16

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, o ujawnieniu stanu posiadania akcji spółki Mr Hamburger S.A. (przekroczeniu progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Mr Hamburger S.A.)

Treść zawiadomienia:
„Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z systematyką wskazaną w art. 69 ust. 4 w/w ustawy, informujemy, iż:

1) dnia 18 grudnia 2014 r. zleciliśmy dokonanie transakcji pakietowej nabycia 705.289 akcji Mr Hamburger S.A. (PLLSNRN00015). O rozliczeniu transakcji dowiedzieliśmy się dnia 22 grudnia 2014 r.;
2) 0 akcji Spółki stanowiących 0% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 głosów stanowiących 0% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3) 705.289 akcji Spółki stanowiących 6,68% w kapitale zakładowym Spółki oraz 705.289 głosów stanowiących 6,68% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4) nie dotyczy;
5) nie dotyczy;
6) nie dotyczy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

42-530

 

Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Katowicka

 

5

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 264 56 62

 

+48 32 264 56 62

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@mrhamburgersa.pl

 

www.lesneruno.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-22-03-219

 

017246742

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-12-31

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

Tomasz Miernikowski