pb.pl

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTIS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21-01-2015 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.
Pan Filip Kolendo w trakcie sesji giełdowych w 2014 roku na rynku NewConnect kupił 838 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A. W 2014 roku Pan Filip Kolendo na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:
W dniu 17-10-2014 kupno 38 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 17-10-2014 kupno 75 szt. po cenie 23,89 zł
W dniu 17-10-2014 kupno 25 szt. po cenie 23,80 zł
W dniu 16-10-2014 kupno 117 szt. po cenie 23,89 zł
W dniu 15-10-2014 kupno 4 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 14-10-2014 kupno 164 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 14-10-2014 kupno 215 szt. po cenie 23,50 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 100 szt. po cenie 24,00 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 50 szt. po cenie 24,55 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 50 szt. po cenie 24,45 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

NEPTIS S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

61-615

 

Poznań

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Perkuna

 

25

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 61 624 28 54

 

+48 61 624 28 54

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9721187720

 

300942514

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-01-21

Adam Tychmanowicz

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-01-21

Dawid Nowicki

Członek Zarządu