pb.pl

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 13.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 13.04.2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13.04.2015 roku o godz. 11:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Mr Hamburger S.A. - ogłoszenie o NWZ 13.04.2015 r..pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 

 

Mr Hamburger S.A. - projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał

 

 

Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf

Pełnomocnictwo - osoby fizyczne

 

 

Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf

Pełnomocnictwo - osoby prawne

 

 

Mr Hamburger S.A. - formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularze do wykonywania głosów przez pełnomocnika

 

 

Mr Hamburger S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Informacja o ogólnej liczbie głosów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

42-530

 

Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Katowicka

 

5

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 264 56 62

 

+48 32 264 56 62

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@mrhamburgersa.pl

 

www.lesneruno.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-22-03-219

 

017246742

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-03-17

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

Tomasz Miernikowski