pb.pl

2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

2INTELLECT.COM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), zarząd spółki 2Intellect.com SA informuje, iż 2 kwietnia 2015 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia od:

- CS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach 2Intellect.com S.A. poniżej progu 5%,

- GIGNO LIMITED z siedzibą w Nikozji o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach 2Intellect.com S.A. powyżej progu 5%,

- Pana Karola Kurzawskiego o pośredniej zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach 2Intellect.com S.A. powyżej progu 10%.

Treść otrzymanych zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Zawiadomienie CS Finanse01.pdf

 

 

 

Zawiadomienie Gigno01.pdf

 

 

 

Zawiadomienie K.Kurzawski01.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

2INTELLECT.COM S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

60-476

 

Poznań

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Jasielska

 

16

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 61 84 34 266

 

+48 61 84 34 266/ +48 61 84 34 270

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@2intellect.com

 

www.2intellect.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

781-18-64-169

 

301707347

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-04-02

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu