pb.pl

QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Quart Development S.A. na 17 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

wz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

QUART DEVELOPMENT S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Quart Development S.A. na 17 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. na 17 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Ogłoszenie o WZA + projekty_uchwał_17.06.2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

QUART DEVELOPMENT S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

53-609

 

Wrocław

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Fabryczna

 

19

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 71 335 73 81

 

+48 71 335 73 81

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

www.quart.com.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

894-28-71-207

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-22

Michał Rataj

Prezes Zarządu