pb.pl

LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

LASER-MED S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Laser - Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 109/22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385650 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 26 czerwca 2015 r., na godzinę 14.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek Wojciech Osławski w Bydgoszczy, ul. Krasińskiego 9/1.W załączeniu stosowne dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

1_ogłoszenie o zwołaniu WZA_26 06 2015.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

 

 

2_projekty uchwał na WZA_26 06 2015.pdf

Projekty uchwał WZA

 

 

3_ informacja o liczbie akcji.pdf

Informacje o liczbie akcji

 

 

4_pełnomocnictwo - osoba fizyczna - wzór.pdf

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

 

 

5_pełnomocnictwo - osoba prawna - wzór.pdf

Pełnomocnictwo osoba prawna

 

 

6_instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na WZA_26 06 2015.pdf

Instrukcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

LASER-MED S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

85-027

 

Bydgoszcz

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Jagiellońska

 

109 lok22

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

790 57 57 57

 

52 388 70 58

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@laseroterapia.bydgoszcz.pl

 

www.laseroterapia.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

967-134-22-64

 

340906616

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-29

Kamila Krieger

Prezes Zarządu

Kamila Krieger