pb.pl

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

31

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

BINARY HELIX S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

BHX - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

 

 

 

BHX - Projekty uchwał.pdf

 

 

 

BHX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf

 

 

 

Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

BINARY HELIX S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

31-010

 

Kraków

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rynek Główny

 

28

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

32/2279954

 

32/2279956

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@binaryhelix.eu

 

www.binaryhelix.eu

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

677-23-16-048

 

120754980

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-03

Sławomir Huczała

Prezes Zarządu