pb.pl

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2015 roku o godz. 13.30 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z członkiem zarządu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r

 

 

Projekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdf

Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015

 

 

Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdf

Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r

 

 

Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdf

Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r

 

 

Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdf

Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r

 

 

Informacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdf

Informacje o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2015r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

42-530

 

Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Katowicka

 

5

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 264 56 62

 

+48 32 264 56 62

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@mrhamburgersa.pl

 

www.lesneruno.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-22-03-219

 

017246742

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-03

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

Tomasz Miernikowski