pb.pl

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A. zwołanego na 29.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

6

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A. zwołanego na 29.06.2015

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HOLLY W OOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu informuje, że w dniu 8 czerwca 2015r. otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2015r. następującego punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie
W związku z powyższym Zarząd Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku, na godz. 15.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa.
W załączeniu Zarząd Hollywood S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad oraz projekty uchwał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Hollywood_S_A_ rozszerzony_porzadek_obrad_i_projekty_uchwal.pdf

ROZSZERZONY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

09-200

 

Sierpc

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Bojanowska

 

2a

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 24 275 81 29

 

+48 24 275 81 29

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

7761698650

 

146351367

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-11

Adam Andrzej Konieczkowski

Prezes Zarządu