pb.pl

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

2

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2015 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Lista Akcjonariuszy.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

05-075

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Żeromskiego

 

7

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 225353050

 

+48 225353070

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@cloudtechnologies.pl

 

www.cloudtechnologies.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9522106251

 

142886479

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-15

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu