pb.pl

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTIS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 19-06-2015 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 124 379
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 223 882
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 43,29
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 31,56

Akcjonariusz: Filip Kolendo
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 125 217
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 224 720
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 43,46
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 31,67

Akcjonariusz: Tadeusz Sudoł
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 44 793
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 44 793
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 8,66
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 6,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

NEPTIS S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

61-615

 

Poznań

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Perkuna

 

25

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 61 624 28 54

 

+48 61 624 28 54

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9721187720

 

300942514

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-22

Adam Tychmanowicz

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-06-22

Dawid Nowicki

Człoen Zarządu