pb.pl

BOA SPÓLKA AKCYJNA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ BOA S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

16

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ BOA S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki BOA S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2015 r.:

1. MAGDALENA KACPRZAK:
- liczba głosów na tym Zgromadzeniu: 817.290
- udział w głosach na tym Zgromadzeniu: 100,00%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 38,99%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SPÓLKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

BOA S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-796

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Wąwozowa

 

19 lok. 32

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(22) 380 33 39

 

(22) 380 36 87

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@boasa.pl

 

www.boasa.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

951-220-41-82

 

140784639

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-26

Riad Bekkar

Prezes Zarządu