pb.pl

LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dn. 26.06.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

3

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASER-MED S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dn. 26.06.2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Laser-Med S.A. przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dn. 26.06 br., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Na ZWZA reprezentowanych było 118 721 z 551 644 akcji Emitenta, stanowiące 21,52 % kapitału zakładowego Spółki.
1. Kamila Krieger
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 29 994
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 29 994
- udział głosów na tym WZA: 25,27 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 5,44 %.
2. Katarzyna Kuligowska
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 80 117
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 80 117
- udział głosów na tym WZA: 67,48 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 14,52 %.
3. Ewa Łączkowska
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 8 610
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8 610
- udział głosów na tym WZA: 7,25 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 1,56 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

LASER-MED S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

85-027

 

Bydgoszcz

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Jagiellońska

 

109 lok22

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

790 57 57 57

 

52 388 70 58

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@laseroterapia.bydgoszcz.pl

 

www.laseroterapia.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

967-134-22-64

 

340906616

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-26

Kamila Krieger

Prezes Zarządu

Kamila Krieger