pb.pl

2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

2

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2INTELLECT.COM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd firmy 2intellect.com S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015r. , posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Dariusz Grześkowiak, posiadający 125 000 głosów, co stanowiło 43,86 % ogólnej liczby głosów na WZ i 5,68 % głosów ogółem w Spółce.
2.Karol Kurzawski, posiadający 160 000 głosów, co stanowiło 56,14 % ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27 % głosów ogółem w Spółce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

2INTELLECT.COM S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

60-476

 

Poznań

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Jasielska

 

16

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 61 84 34 266

 

+48 61 84 34 266/ +48 61 84 34 270

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@2intellect.com

 

www.2intellect.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

781-18-64-169

 

301707347

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-30

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu