pb.pl

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 30.06.2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

8

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 30.06.2015 roku.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz w ogólnej liczbie głosów.
5th Avenue Investment Corporation LTD z ilością głosów 10 500 000, co stanowiło 63,49 % liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, oraz 55,09 % ogólnej liczby głosów.
Real Corp Sp. z o. o. z ilością głosów 6 038 800, co stanowiło 36,51 % liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu , oraz 31,68 % ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

Developerska (dev)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-697

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rzymowskiego

 

31

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 401 11 00

 

+48 22 401 11 70

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@5avenueholding.com

 

www.5avenueholding.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5222967449

 

142638103

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-01

Jakub Robel

Prezes Zarządu