pb.pl

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA: Zmiany w składzie osób zarządzających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

10

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAWAL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w składzie osób zarządzających

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Yawal S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Yawal S.A. na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 r. podjęła uchwały o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu – Pana Bartosza Marczuka oraz odwołaniu z funkcji Członka Zarządu – Pana Piotra Dziadka.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pani Magdaleny Jagiełło w skład Zarządu Yawal S.A. i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.
Pani Magdalena Jagiełło jest absolwentem studiów licencjackich w Wyższej Szkoły Biznesu – National Business University / MBA na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży aluminiowej. W latach 1996 – 2009 związana była z Grupą Norsk Hydro AS / Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. gdzie obejmowała stanowiska Kierownika Działu Sprzedaży, PO Dyrektora Sprzedaży. W okresie 2004-2006 była odpowiedzialna za wdrożenie SAP z zakresu SD.
W 2009 roku zatrudniona w EKO ŚWIAT Sp. z o.o. w roli Dyrektora ds. Rozwoju.
W latach 2010 – 2011 Pani Magdalena objęła stanowisko Dyrektora Handlowego w spółce zależnej Final S.A.
W latach 2011 – 2012 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Operacyjnego w Kloeckner Stal i Metal Polska Sp. z o.o.
Od 2012 roku ponownie związana z Final S.A., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołana Prezes Zarządu nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Yawal S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołania jej do Zarządu Yawal S.A. o których mowa w art. 18 k.s.h.; nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

YAWAL S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

42-284

 

Herby

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Lubliniecka

 

36

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

034 3528800

 

034 3574142

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

yawal@yawal.com

 

www.yawal.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

573-010-60-96

 

150260970

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-02

Magdalena Jagiełło

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-07-02

Justyna Ryczko

Członek Zarządu