pb.pl

CENTURION FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lipca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTURION FINANCE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lipca 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 lipca 2015 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1) Twinlight Finance Limited z siedzibą w Poseidons: 3 096 678 akcji, które stanowiły 100% głosów na ZWZA oraz stanowią 60,72% w ogólnej liczbie głosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTURION FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

CENTURION FINANCE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

40-749

 

Katowice

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Aleksandra Zająca

 

22

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 743 91 34

 

+48 32 700 31 58

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

kontakt@centurionsa.pl

 

www.centurionsa.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

894-302-31-31

 

021527685

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-03

Łukasz Ochman

Prezes Zarządu

Łukasz Ochman