pb.pl

2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

10

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C PARTNERS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 08.07.2015 r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Reprezentowanych było 9.655.950 akcji Emitenta (83,54% kapitału zakładowego), z 11.558.908 akcji ogółem. Record date przypadał w dniu 25 maja 2015 r.
1) Łukasz Tylec:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4 830 000,
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 830 000,
- udział głosów na tym WZA: 50 ,02%,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 41,78 %.
2) Michał Owsiewski wraz z podmiotem powiązanym – 2M Fund S.A.:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4 825 950
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 825 950,
- udział głosów na tym WZA: 49,98 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 41,75 %,
w tym Michał Owsiewski.:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4 730 000
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 730 000,
- udział głosów na tym WZA: 48,98 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 40,92 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

2C PARTNERS S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

03-812

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Kamionkowska

 

41 lok 1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 428 23 46

 

+48 22 213 06 74

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@2cp.pl

 

www.2cp.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

951-218-42-78

 

140554425

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-08

Łukasz Tylec

Prezes Zarządu

Łukasz Tylec