pb.pl

WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 07-08-2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

6

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERZYCIEL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 07-08-2015r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, i w związku z art. 4021 i 4022 ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki oraz w wykonaniu uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. z dnia 24 czerwca 2015r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: Zgromadzenie) na dzień 07 sierpnia 2015 r. na godz. 10:00, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w plikach załączonych do niniejszego raportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_07_08_2015.pdf

 

 

 

2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_07_08_2015.pdf

 

 

 

3_INFORMACJA_O_OGÓLNEJ_LICZBIE_AKCJI_NWZA_WRL_07_08_2015.pdf

 

 

 

4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA_WRL_07_08_2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

WIERZYCIEL S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

43-190

 

Mikołów

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Wyzwolenia

 

27

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(32) 738 08 47

 

(32) 738 08 47

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

635-168-70-20

 

278157364

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-10

Krzysztof Rzepka

Prezes Zarządu

Krzysztof Rzepka

 

 

2015-07-10

Dariusz Rzepka

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Rzepka