pb.pl

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 29 lipca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

10

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 29 lipca 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Hollywood S.A. informuje, że akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 28 lipca 2015 roku byli:

1. Pan Adam Konieczkowski posiadający 9.500.00 akcji stanowiących 33,16 % kapitału na WZ, uprawniających do 19.000.000 głosów stanowiących 41,17 % głosów na WZ i 37,32 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu posiadająca 17.600.000 akcji stanowiących 61,43 % kapitału na WZ, uprawniających do 25.600.000 głosów stanowiących 55,47 % głosów na WZ i 50,28 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pan Adam Konieczkowski i spółka pod firmą Pracosław sp. z o.o. są podmiotami powiązanymi.
Liczba akcji uczestniczący w ZWZ zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 28 lipca 2015 roku wynosiła 28.650.000 i uprawniały one do 46.150.000 głosów .
Ogólna liczba akcji w Spółce na dzień 28 lipca 2015 roku wynosi 33.414.295 akcji i uprawnia do 50.914.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

09-200

 

Sierpc

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Bojanowska

 

2a

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 24 275 81 29

 

+48 24 275 81 29

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

7761698650

 

146351367

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-29

Adam Andrzej Konieczkowski

Prezes Zarządu