pb.pl

KERDOS GROUP S.A.: Zmiana składu organów spółki zależnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

102

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERDOS GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana składu organów spółki zależnej

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem lub Spółką) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng) (Emitent posiada akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Meng), na którym postanowiono m.in.: i) przyjąć rezygnację Kamila Kliniewskiego - Prezesa Zarządu Emitenta z pełnionej dotąd funkcji w organach Meng, ii) powołać 3-osobowy Zarząd Meng: Pan Kamil Kliniewski (Prezes Zarządu Emitenta) został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Meng, członkami Zarządu Meng zostały: Pani Jagna Stanecka (Członek Zarządu Emitenta) oraz Pani Anna Wierzbicka (Prezes Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta), iii) powołać w skład 3-osobowej rady nadzorczej Meng: Pana Cornelio Memola, Panią Małgorzatę Ceran oraz Panią Monikę Jaczewską.
Według oświadczeń złożonych Spółce żaden członek Zarządu Meng ani Rady Nadzorczej Meng nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według złożonych oświadczeń nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Meng:

Pan Kamil Kliniewski - doświadczony biznesmen i inwestor giełdowy. Posiada bogate doświadczenie biznesowe o zasięgu międzynarodowym oraz doskonałą znajomość rynków zachodnich. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.
Doświadczenie zawodowe:
· 10.2014–obecnie Prezes Zarządu D.C. Service GmbH (dawniej Poopeys Deutschland GmbH)
· 07.2010–obecnie Prezes Zarządu Kerdos Group S.A. (dawniej Hygienika S.A.), wcześniej Prokurent
· 02.2013–01.2015 Prezes Zarządu Dayli Polska Sp. z o.o.
· 04.2013–12.2014 Prezes Zarządu Emarket Sp. z o.o.
· 06.2012–12.2014 Prezes Zarządu Mega Trade Dystrybucja Sp. z o.o.
· 2006–2010 Prezes i założyciel Global Consulting Enterprise GmbH – profesjonalnej firmy doradczej o zasięgu międzynarodowym. Firma Global Consulting Enterprise GmbH podejmującej strategiczne działania na terenie Polski oraz większości Państw Europy, m.in. w: Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Anglii, Belgii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Do głównych zadań zaliczyć można: opracowywanie optymalnej koncepcji biznesowej oraz podnoszenie konkurencyjności firm produkcyjnych i usługowych, w oparciu o szczegółowe i wieloletnie badania rynku.
· 2004–2010 Partner biznesowy Food Beverage & More GmbH
· 2004–2008 Współpracownik firmy Eurogroup Italia odpowiedzialny za sprzedaż w regionie Europy Wschodniej
· 2004–2008 Współpracownik firmy Walmar Italia odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce i Niemczech
· 2004 Założyciel /Udziałowiec spółki Fashion Studio Sp. z o.o. powiązanej z Fashion Media
· 2004–2010 Założyciel i prezes Trade Company & Consulting Sp. z o.o. – firmy zajmującej się się doradztwem biznesowym. Do najważniejszych obowiązków zaliczyć można: badanie rynków pod względem poziomu i struktury popytu na dobra materialne, produkty spożywcze i kosmetyczne, określanie grupy potencjalnych odbiorców, badanie wizerunku marki i firmy, ich rozpoznawalności i dostępności oraz skuteczności prowadzonych działań promocyjnych, wyszukiwanie nowych produktów i brandów o dużym potencjale, dostosowywanie produktów do wymagań rynku, poprzez dobór właściwych kanałów dystrybucji i promocji, wprowadzanie nowych i zmodernizowanych produktów do największych sieci handlowych w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie monitorowanie wzrostu ich sprzedaży względem konkurencji, doradztwo w zakresie rozwoju nowych brandów, opracowywanie strategii marketingowej, poszukanie surowców zamiennych wykorzystywanych w procesie tworzenia różnych artykułów w celu zwiększenia wydajności i efektywności produkcji, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do optymalizacji procesów produkcji.
· Wykształcenie:
· 1998–2000 Handelsmanagement w Steinbeis – Hochschule Berlin (Niemcy)
· 1996–1998 Leibniz Akademie Hannover (Niemcy)

Pani Jagna Stanecka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 31.03.2015 r. – nadal: Członek Zarządu Emitenta

03.2015 – nadal: Dayli Polska Sp. z o.o., Kraków - Dyrektor Finansowy,

Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu w Agri Plus Sp. z o.o. Oddział Paszowy
w Poznaniu,(10.2013 – 02.2015)
Dyrektor Finansowy w Animex Foods Sp. z o.o. SKA, Kraków (03.2010 – 02.2015)
Członek Zarządu w Euro Comfort Ltd. Sp. z o. o., Kraków (03.2010 - 03.2012)
Dyrektor ds. Kontrolingu w Animex Sp. z o.o., Warszawa (09.2004 – 02.2010)
Koordynator ds. Konsolidacji w Animex Sp. z o.o., Warszawa (12.2001 – 08.2004)

09.1998 - 10.2001: Artur Andersen Sp. z o.o., Warszawa
Starszy Konsultant – Audyt i Doradztwo Biznesowe

WYKSZTAŁCENIE:
1994 – 1997: Akademia Ekonomiczna, Kraków
Wydział: Zarządzanie
Specjalizacja: Rachunkowość

1992 – 1994: UMSC, Lublin
Wydział: Ekonomia

Pani Anna Wierzbicka od stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Ukończyła: Uniwersytet Warszawski - International Business Program - specjalność: zarządzanie międzynarodowe (2007), Hochschule der Medien Stuttgart - stypendium Socrates-Erasmus (2007), Uniwersytet Warszawski - studia podyplomowe - specjalność: psychologia reklamy (2008). Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej: 08.2013 – 12.2014 obecnie Dyrektor Generalny, Drogerie Dayli, Prokurent; 09.2012- 08.2013 Dyrektor ds. Rozwoju, Hygienika S.A.; 10.2010-08.2012 Commercial & Marketing Manager Football, Warner Bros. Consumer Products; 12.2009- 09.2010 Category Manager, Plus Licens Poland – agencja licencyjna; 02.2008 – 11.2009 Account Executive, McCann Erickson; 08.2007-01.2008 Junior Account Executive, McCann Erickson.

Pani Małgorzata Ceran posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe, o specjalizacji studia strategiczne w Collegium Civitas. Od 2008 roku współpracuje z Trade Company & Consulting Sp. z o.o. aktualnie T.C. Capital sp. z o.o., gdzie aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W 2010 roku pracowała w Hygienika S.A. (aktualnie Kerdos Group S.A.), od 05.05.2008 do 27.05.2009 w Mennica Polska S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w realizacji projektów i zadań zarządu, w 2008 roku krótko współpracowała z The Walt Disney Company Polska sp. z o.o., w 2006 r. odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółką kapitałową. Włada językiem angielskim.

Pani Monika Jaczewska jest adwokatem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od 2010 jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2004 r. współpracowała z kilkoma kancelariami prawnymi w Warszawie, zajmując się w głównej mierze obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek handlowych. Od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2013-2015 była członkiem Rady Nadzorczej Dayli Polska sp. z o.o. Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Cornlio Memola, księgowy i doradca podatkowy, na przestrzeni swojej kariery zawodowej związany z:
1990-1994 Arthur Andersen S.C.
1997-2007 Memola and Partners Sarl
2007- obecnie Memola and Partners S.A.
2007- obecnie Memola, Lang et Hein Sarl
Pan Cornelio Memola posiada doświadczenie przy obsłudze księgowej spółek luksemburskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERDOS GROUP S.A.

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

KERDOS GROUP

 

Przemysł farmaceutyczny

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

00 - 113

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Emilii Plater

 

53

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

034 35 15 701

 

034 35 15 705

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

sekretariat@kerdosgroup.com

 

www.kerdosgroup.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5220100924

 

011302860

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-14

Kamil Kliniewski

Prezes Zarządu