pb.pl

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os�b maj�cych dost�p do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia na podstawie art. 160 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku sporządzone w dniu 17 sierpnia 2015 roku o transakcjach wykonanych poza rynkiem NewConnect przez Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 12 sierpnia 2015 roku Członek Rady Nadzorczej wniósł 80.000 akcji Spółki aportem do AGAT SO SPV 9 Sp. z o.o. S.K.A. w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

W dniu 12 sierpnia 2015 roku AGAT SO SPV 9 Sp. z o.o. S.K.A., spółka pośrednio kontrolowana przez Członka Rady Nadzorczej, nabyła 80.000 akcji Spółki w wyniku aportu w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

Aport w postaci akcji Spółki przeznaczony jest na pokrycie 258.993 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym AGAT SO SPV 9 Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 258.993,00 zł, po cenie emisyjnej 26,913488 zł każda akcja, czyli po cenie 87,13 zł za jedną akcję Spółki.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

05-075

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Żeromskiego

 

7

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 225353050

 

+48 225353070

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@cloudtechnologies.pl

 

www.cloudtechnologies.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9522106251

 

142886479

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-17

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu