pb.pl

BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA: Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

7

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIRT S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 września 2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazane przez osobą obowiązaną o dokonaniu transakcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną na akcjach Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 10 września 2015 r. podmiot powiązany z osobą obowiązaną nabył łącznie 18.156 szt. akcji Emitenta po cenie 1,8 zł.

Sumaryczna wartość nabytych akcji wyniosła 32 680,80 zł (7 764,50 EUR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

BLIRT S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

80-172

 

Gdańsk

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Trzy Lipy

 

3/1.38

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

587 39 6150

 

587 39 6151

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

583-300-93-29

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-09-17

Witold Grabysz

Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Witold Grabysz

 

 

2015-09-17

Aleksandra Kukiełło

Prokurent

Aleksandra Kukiełło