pb.pl

AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF15

Wartość jednostki: 1 150,98 zł
Aktywa: 47 940 500 zł
Max 1R: 1 150,98 zł
Min 1R: 1 102,03 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1150,98 0,00% 0,00%
7D 1150,98 0,00% 0,00%
1M 1147,20 0,33% 1,25%
3M 1139,28 1,03% 2,00%
6M 1127,46 2,09% 1,66%
1R 1102,03 4,44% 1,67%
3L -- 7,34%
YTD 1139,28 1,03% 1,58%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Trigon Profit XIX FIZ 113,43 zł 8,82%
Trigon Profit XVII FIZ 113,80 zł 7,11%
REINO Dywidenda 2 FIZ 1175,53 zł 5,30%
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1150,98 zł 4,44%
Trigon Profit III FIZ 124,44 zł 4,34%