pb.pl

MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG05

Wartość jednostki: 17,47 zł
Aktywa: 395 281 000 zł
Max 1R: 17,54 zł
Min 1R: 17,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: MetLife TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 17,47 0,00% 0,02%
7D 17,48 -0,06% -0,00%
1M 17,54 -0,34% -0,84%
3M 17,46 0,06% -0,89%
6M 17,36 0,63% -0,60%
1R 17,07 2,40% 0,21%
3L 16,46 6,14% 4,09%
YTD 17,47 0,06% -0,89%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne