pb.pl
9,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
JJ AUTO AG (JJO)

Wyniki finansowe - JJAUTO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 II Q 2013 IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 29 962 0 30 786
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 6 609 0 7 271
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 6 606 0 7 282
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 4 911 0 5 455
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 6 609 0 7 271
Aktywa (tys. euro) 48 914 0 69 535 79 659
Kapitał własny (tys. euro)* 41 137 0 57 370 66 399
Liczba akcji (tys. szt.) 1 777,778 1 777,778 1 777,778 9 777,778
Zysk na akcję (euro) 0,000 2,762 0,000 0,558
Wartość księgowa na akcję (euro) 23,140 0,000 32,271 6,791
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej