pb.pl
9,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
City Service SE (CTS)

Wyniki finansowe - CITYSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 815 45 371 45 501 42 643
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 856 -144 1 528 1 156
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 986 -424 1 341 1 068
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 658 -299 999 794
Amortyzacja (tys. zł) 1 226 1 368 1 933 1 934
EBITDA (tys. zł) 3 082 1 224 3 461 3 090
Aktywa (tys. zł) 116 365 122 348 136 507 133 809
Kapitał własny (tys. zł)* 49 493 48 849 50 008 50 824
Liczba akcji (tys. szt.) 31 610,000 31 610,000 31 610,000 31 610,000
Zysk na akcję (zł) 0,052 -0,009 0,032 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,566 1,545 1,582 1,608
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej