pb.pl
18,8000 zł
4,44% 0,8000 zł
AB SA (ABE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ABPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa AB to największa sieć dystrybucji w regionie CEE – firma posiada 16 500 partnerów handlowych, a w stałej ofercie spółki znajduje się ponad 96 000 produktów, 800 światowych marek. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii. Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej i produktów związanych z telefonią komórkową i naziemną telewizją cyfrowej DVB-T, rozwiązaniami cloud computing, AGD oraz dostarcza inne usług, które uzupełniają i ofertę handlową firmy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Europejska 4
Kod: 55-040
Miejscowość: Magnice
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3240500
Fax: +48 71 3240529
Internet: www.ab.pl
Email: sekretariat@ab.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: AB SA
Prezes: Przybyło Andrzej
Sektor: komputery i elektronika
EKD: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Liczba akcji: 16 187 644
Zatrudnienie:
  • 448 (2015r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 895-16-28-481
KRS: 0000053834
EKD: 51,84
Ticker GPW: ABE
ISIN: PLAB00000019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 306 755 853,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 16 187 644 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 432 455
Liczba głosów na WZA: 17 500 644 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,92%
Kapitał akcyjny: 16 187 644,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 745 455
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE portfel 2 551 893 (15,76%) 2 551 893 (14,58%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, MIL, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LCC, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PLY, PND, PWX, PZU, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, SGN, TAR, TPE, TEN, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, APR, PKN, BBD, LTX, PSW, PBX, FMF, KGL, MAB, MON, RON, BKM, LRQ, SLV, KTY, KRU, IND,
OFE Aviva Santander portfel 2 297 054 (14,19%) 2 297 054 (13,12%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PEP, OPF, DOM, MIL, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, LCC, LVC, MSW, MWT, NWG, OVO, NVA, PFL, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, WPL, UNI, PHN, WWL, PKP, KTY, KRU, ACP, GTC,
Przybyło Iwona 1 749 052 (10,80%) 1 749 052 (9,99%) 2013-11-20 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 345 350 (8,31%) 1 345 350 (7,68%) 2018-12-31 HRP, SWG, ATM, SGN, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, EGS, LEN, LBT, NVA, RWL, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, ERB, UNI, ODL, FRO,
Przybyło Andrzej 1 316 200 (8,13%) 2 629 200 (15,02%) 2009-11-16 -
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 064 443 (6,58%) 1 064 443 (6,08%) 2018-06-30 11B, MFO, PUE, ART, DAT, ASE, KGL, RDL,
OFE PZU Złota Jesień portfel 995 549 (6,15%) 995 549 (5,68%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, EGS, MIL, DCR, AGO, AML, APN, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, LCC, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, OBL, PND, PRM, RMK, SNK, TRK, VRG, OTM, KGN, ZEP, APR, MDG, KTY, KRU, GTC,
PTE Aegon SA Aegon OFE 1 112 914 (6,00%) 1 112 914 (6,00%) 2018-12-31 KGN, AML, LCC, FRO, EMT, IZS, MDG, MLG, KTY,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PH w SA 2 729 971
2 729 971,00
1,00 1,00 2 729 971
2 729 971,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-25

2006-09-21
realizacja oferty menedżerskiej seria K 76 000
0,00
1,00 0,00 16 026 002
16 026 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-06
realizacja oferty menedżerskiej seria G 269 000
0,00
1,00 0,00 16 295 002
16 295 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-18
realizacja oferty menedżerskiej seria K 39 000
0,00
1,00 0,00 16 334 002
16 334 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-15
2011-08-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 4 250 000
110 500 000,00
1,00 26,00 15 950 002
15 950 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-30
2007-11-20
seria E 1 910 979
0,00
1,00 0,00 10 100 002
10 100 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-25

2006-09-21
seria D 202 000
0,00
1,00 0,00 8 189 023
8 189 023,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-25

2006-09-21
seria C 3 944 052
0,00
1,00 0,00 7 987 023
7 987 023,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Przybyło Andrzej 1 313 000
0,00
1,00 0,00 4 042 971
4 042 971,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2006-05-30 290 000
290 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-05-30 1 600 000
18 400 000,00
1,00 11,50 11 700 002
11 700 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-25
2006-10-10
2006-11-16
seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2007-09-21 115 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne serii C 2007-09-21 402 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna warranty subskrypcyjne serii B 2007-09-21 5 355 710
139 248 460,00
1,00 26,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2007-09-21 644 290
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2011-12-14 -146 358
0,00
1,00 0,00 16 187 644
16 187 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-02-24
2012-01-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-01-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2015-12-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-12-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2011-02-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2011-01-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-01-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2009-12-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Przybyło Andrzej Prezes Zarządu 2015-11-05 -
Kucharski Krzysztof Członek Zarządu 2010-09-30 -
Mądry Zbigniew Członek Zarządu 2015-11-05 -
Ochędzan Grzegorz Członek Zarządu 2017-06-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Przybyło Iwona Członek RN 2015-11-05 -
Łapiński Jacek Członek RN 2015-11-05 -
Grabiński Andrzej Członek RN 2015-11-05 -
Bieguński Jakub Członek RN 2015-11-05 -
Baranowski Jerzy Członek RN 2015-11-05 -
Ćwir Marek Członek RN 2015-11-05 -