pb.pl
0,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
B3System SA (B3S)

Wyniki finansowe - B3SYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 137 5 -5 23
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 557 -91 -13 332 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 557 -4 360 -9 061 -3
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 557 -4 360 -9 061 -3
Amortyzacja (tys. zł) 26 188 0 0
EBITDA (tys. zł) -2 531 97 -13 332 0
Aktywa (tys. zł) 11 905 7 905 134 182
Kapitał własny (tys. zł)* -1 644 -6 003 -13 294 -13 297
Liczba akcji (tys. szt.) 2 477,286 2 477,286 2 477,286 2 477,286
Zysk na akcję (zł) -1,032 -1,760 -3,658 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,664 -2,423 -5,366 -5,368
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej