pb.pl
36,5000 zł
-1,35% -0,5000 zł
Ciech SA (CIE)

Informacje o spółce - CIECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność Grupy obejmuje produkcję, handel i dystrybucję chemikaliów, a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, oferując sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. Spółka posiada osiem zakładów produkcyjnych w trzech europejskich krajach – Polsce, Niemczech i Rumunii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wspólna 62
Kod: 00-684
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6391000
Fax: +48 22 6391109
Internet: www.ciechgroup.com
Email: ri@ciechgroup.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ciech SA
Prezes: Jakubowicz Dawid
Sektor: chemia podstawowa
EKD: pozostały handel hurtowy
Liczba akcji: 52 699 909
Zatrudnienie:
  • 493 (2018r.) - spółka
  • 3 871 (2018r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 1180019377
KRS: 0000011687
EKD: 51,70
Ticker GPW: CIE
ISIN: PLCIECH00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 923 546 678,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 52 699 909 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 852 052
Liczba głosów na WZA: 52 699 909 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,54%
Kapitał akcyjny: 263 499 545,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 852 052
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,46%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 26 952 052 (51,14%) 26 952 052 (51,14%) 2014-06-09 SEN, PEP,
NN OFE NWZ 3 900 000 (7,40%) 3 900 000 (7,40%) 2019-01-28 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-05-30 21 000
105 000,00
5,00 5,00 21 000
105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
1999-09-01
2005-02-10
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1996-04-02 19 775 200
98 876 000,00
5,00 5,00 19 796 300
98 981 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
1996-05-21
2005-02-10
umorzenie akcji średnia cena: 11.968,00 1996-05-21 -284
0,00
5,00 0,00 19 795 916
98 979 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2004-05-19 8 203 984
196 895 616,00
5,00 24,00 28 000 000
140 001 425,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
2005-02-16
2005-03-02
seria D - prawo poboru 28:23 2010-10-28 23 000 000
441 600 000,00
5,00 19,20 51 000 000
255 001 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
2011-03-30
seria E - Skarb Państwa aport: akcje ZCh Alwernia SA, ZCh Zachem SA, ZCh Organika-Sarzyna SA 2011-06-30 1 699 909
44 299 628,54
5,00 26,06 52 699 909
263 500 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria F - połączenie z Soda Mątwy SA i Janikosoda SA 2011-11-07 2
0,00
5,00 0,00 52 699 911
263 500 975,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-25
obniżenie kapitału 2013-05-22 -2
-40,00
5,00 20,00 52 699 909
263 500 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2017-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,89 zł
2017-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,89 zł
2016-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,85 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,85 zł
2014-11-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
2014-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
2011-02-02 Prawo poboru 28:23
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,07 zł
2008-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,07 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2007-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2005-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jakubowicz Dawid Prezes Zarządu 2018-12-05 STANUS - Członek RN
SERINUS - Dyrektor
Skowron Mirosław Członek Zarządu 2018-09-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kulczyk Sebastian Przewodniczący RN 2015-10-08 PEP - Członek RN
Mikołajczak Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2014-07-07 -
Nowak Mariusz Sekretarz RN 2014-07-07 POLMAN - Prezes Zarządu
Augustyniak Piotr Członek RN 2014-07-07 ASSECOP - Członek RN
CORMAY - Członek RN
Olech Artur Członek RN 2014-07-07 -
Kośnik Marek Członek RN 2019-01-28 -