pb.pl
7,5300 zł
-0,40% -0,0300 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 642 000 2 392 000 2 567 000 2 736 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 388 000 415 000 185 000 188 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 342 000 350 000 147 000 114 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 275 000 281 000 122 000 61 000
Amortyzacja (tys. zł) 238 000 239 000 241 000 249 000
EBITDA (tys. zł) 626 000 654 000 426 000 437 000
Aktywa (tys. zł) 21 005 000 21 000 000 21 187 000 21 599 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 858 000 10 158 000 10 263 000 10 295 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,664 0,679 0,295 0,147
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,808 24,532 24,786 24,863
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej