pb.pl
6,4300 zł
2,06% 0,1300 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 567 000 2 736 000 2 971 000 3 059 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 185 000 188 000 291 000 163 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 147 000 114 000 221 000 92 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 122 000 61 000 186 000 89 000
Amortyzacja (tys. zł) 241 000 249 000 264 000 271 000
EBITDA (tys. zł) 426 000 437 000 555 000 434 000
Aktywa (tys. zł) 21 187 000 21 599 000 21 870 000 21 982 000
Kapitał własny (tys. zł)* 10 263 000 10 295 000 10 438 000 10 547 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,295 0,147 0,449 0,215
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,786 24,863 25,208 25,472
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej