pb.pl
8,82 zł
-2,97% -0,27 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 487 000 2 520 000 2 817 000 2 642 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 300 000 171 000 384 000 388 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 218 000 95 000 308 000 342 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 174 000 68 000 221 000 275 000
Amortyzacja (tys. zł) 242 000 243 000 242 000 238 000
EBITDA (tys. zł) 542 000 414 000 626 000 626 000
Aktywa (tys. zł) 19 809 000 20 501 000 21 056 000 21 005 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 129 000 9 194 000 9 409 000 9 858 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,420 0,164 0,534 0,664
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,047 22,204 22,723 23,808
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej