pb.pl
8,00 zł
6,67% 0,50 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 520 000 2 817 000 2 642 000 2 392 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 171 000 384 000 388 000 415 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 95 000 308 000 342 000 350 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 68 000 221 000 275 000 281 000
Amortyzacja (tys. zł) 243 000 242 000 238 000 239 000
EBITDA (tys. zł) 414 000 626 000 626 000 654 000
Aktywa (tys. zł) 20 501 000 21 056 000 21 005 000 21 000 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 194 000 9 409 000 9 858 000 10 158 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,164 0,534 0,664 0,679
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,204 22,723 23,808 24,532
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej