pb.pl
12,60 zł
-0,87% -0,11 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 808 000 2 710 000 2 487 000 2 520 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 103 000 355 000 300 000 171 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 56 000 381 000 218 000 95 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 80 000 310 000 174 000 68 000
Amortyzacja (tys. zł) 253 000 246 000 242 000 243 000
EBITDA (tys. zł) 356 000 601 000 542 000 414 000
Aktywa (tys. zł) 18 731 000 20 001 000 19 809 000 20 501 000
Kapitał własny (tys. zł)* 8 777 000 9 077 000 9 129 000 9 194 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,193 0,749 0,420 0,164
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,197 21,922 22,047 22,204
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej