pb.pl
10,57 zł
-3,21% -0,35 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 710 000 2 487 000 2 520 000 2 817 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 355 000 300 000 171 000 384 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 381 000 218 000 95 000 308 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 310 000 174 000 68 000 221 000
Amortyzacja (tys. zł) 246 000 242 000 243 000 242 000
EBITDA (tys. zł) 601 000 542 000 414 000 626 000
Aktywa (tys. zł) 20 001 000 19 809 000 20 501 000 21 056 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 077 000 9 129 000 9 194 000 9 409 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,749 0,420 0,164 0,534
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,922 22,047 22,204 22,723
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej