pb.pl
9,52 zł
0,21% 0,02 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 817 000 2 642 000 2 392 000 2 567 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 384 000 388 000 415 000 185 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 308 000 342 000 350 000 147 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 221 000 275 000 281 000 122 000
Amortyzacja (tys. zł) 242 000 238 000 239 000 241 000
EBITDA (tys. zł) 626 000 626 000 654 000 426 000
Aktywa (tys. zł) 21 056 000 21 005 000 21 000 000 21 187 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 409 000 9 858 000 10 158 000 10 263 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) 0,534 0,664 0,679 0,295
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,723 23,808 24,532 24,786
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej