pb.pl
10,45 zł
4,50% 0,45 zł
Erbud SA (ERB)

Informacje o spółce - ERBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z pięciu czołowych polskich grup budowanych. Działalność grupy jest realizowana w generalnym wykonawstwie w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki, a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5487000
Fax: +48 22 5487002
Internet: www.erbud.pl
Email: info@erbud.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Erbud SA
Prezes:
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Liczba akcji: 12 811 859
Zatrudnienie:
  • 744 (2017r.) - spółka
  • 2 336 (2017r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
NIP: 879-017-22-53
KRS: 0000268667
EKD: 45,21
Ticker GPW: ERB
ISIN: PLERBUD00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 133 883 926,55 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 12 811 859 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 040 612
Liczba głosów na WZA: 12 811 859 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,17%
Kapitał akcyjny: 1 281 185,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 040 612
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wolff & Mueller Holding GmbH &Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (32,41%) 4 152 865 (32,41%) 2011-01-19 -
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 (22,71%) 2 910 160 (22,71%) 2014-12-30 -
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 264 000 (9,87%) 1 264 000 (9,87%) 2017-12-31 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, KGL, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, CCC, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, GPR, MVP, LVC, ATT, APR, KRU, RFK, STL, ORB, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, CIE, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, PEP, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, SKH, TAR, MON, CDR, IZB, LTS, BBD, PKN, ALR, HRS, PFL, AGO, LCC, RWL, MBK, ART, EAT, LRQ, SGN, PSW, BTM, RBW, BKM, DCR, QMK, VST, BRS, PLY,
OFE Aviva BZ WBK portfel 1 181 000 (9,22%) 1 181 000 (9,22%) 2017-12-31 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, KST, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, BRA, CCC, ECH, PHN, ING, ORB, KRU, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, PKP, STF, MSW, OPF, PWX, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, PEP, KGH, PKN, MWT, ARH, ALR, HRS, PFL, LVC, WPL, AML, LCC, DCR, GTN, HRP,
Zubelewicz, Józef Adam wraz Adler Properties sp. z o.o. 771 587 (6,02%) 771 587 (6,02%) 2016-12-21 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 761 000 (5,94%) 761 000 (5,94%) 2017-12-31 BSC, SEK, TSG, BRG, ABE, ELB, ODL, ATD, UNI, SKH, RWL, ZUE, LEN, LBT, NVA, QMK, OTM, DCR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 33 787
371 657,00
0,10 11,00 12 677 956
1 267 795,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-11-15 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2006-11-29
2007-06-19
umorzenie akcji 2006-12-07 -8 000 000
0,00
0,10 0,00 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
0000-00-00
2007-02-15
seria B - subskrypcja prywatna 2006-12-07 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-02-15
2007-06-19
seria C - oferta menedżerska 2006-12-07 71 025
781 275,00
0,10 11,00 10 071 025
1 007 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-07 2 500 000
125 000 000,00
0,10 50,00 12 571 025
1 257 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-05-30
2007-06-19
seria E - oferta menedżerska 2010-05-17 31 686
348 546,00
0,10 11,00 12 602 711
1 260 271,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-09-27
2010-12-22
seria F - oferta menedżerska 2011-05-24 41 458
456 038,00
0,10 11,00 12 644 169
1 264 416,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-10
2011-09-26
2011-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2012-04-23 50 000
550 000,00
0,10 11,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2013-04-15 36 590
402 490,00
0,10 11,00 12 714 546
1 271 454,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-30
2013-12-06
seria I - oferta menedżerska 2014-09-01 47 379
0,00
0,10 0,00 12 761 925
1 276 192,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
seria J - subskrypcja prywatna 2015-06-03 49 934
549 274,00
0,10 11,00 12 811 859
1 281 185,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-01-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2017-01-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grzeszczak Dariusz Członek Zarządu 2006-11-15 -
Zubelewicz, Józef Adam Członek Zarządu 2006-11-15 -
Głowacka Agnieszka Członek Zarządu 2017-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Berner Udo Przewodniczący RN 2009-12-08 -
Główka Gabriel Wiceprzewodniczący RN 2016-04-28 -
Dürr Albert Członek RN 2006-11-15 -
Otto Michał Członek RN 2012-05-31 -
Reiter Janusz Członek RN 2016-04-28 -
Kaczmarek Piotr Członek RN 2018-05-18 KETY - Członek RN
LCCORP - Członek RN