pb.pl
0,5480 zł
1,48% 0,0080 zł
Gino Rossi SA (GRI)

Informacje o spółce - GINOROSSI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest producentem i dystrybutorem markowego obuwia oraz akcesoriów skórzanych. Większość produkcji pochodzi z polskiej fabryki w Słupsku. Gino Rossi posiada największą w Polsce sieć sprzedaży obuwia z wyższej i średniej półki. Grupa Kapitałowa obejmuje firmę działającą w branży modowej dla kobiet (marka Simple).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Owocowa 24
Kod: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 59 8422608
Fax: +48 59 8422612
Internet: www.gino-rossi.com
Email: office@gino-rossi.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gino Rossi SA
Prezes: Kuźniarski Tomasz
Sektor: odzież i obuwie
EKD: produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego
Liczba akcji: 170 833 095
Zatrudnienie:
  • 571 (2018r.) - spółka
  • 1 356 (2018r.) - grupa
Audytor: Morison Finansista Audit sp. z o.o.
NIP: 8390202281
KRS: 0000043459
EKD: 19,30
Ticker GPW: GRI
ISIN: PLGNRSI00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 93 616 536,06 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 170 833 095 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 833 095
Liczba głosów na WZA: 170 833 095 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 85 416 547,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 833 095
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CCC SA 170 833 095 (100,00%) 170 833 095 (100,00%) 2019-07-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-09-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 190 000
0,00
1,00 0,00 50 333 095
50 333 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-20
2016-10-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2000-12-14 963 079
9 630 790,00
10,00 10,00 963 079
9 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-29
2000-12-29
2010-03-16
seria C - subskrypcja publiczna 2006-02-09 3 000 000
36 000 000,00
1,00 12,00 12 630 790
12 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-29
2006-07-12
2006-07-26
seria D - Gherardo Iannelli 2006-02-09 150 000
1 800 000,00
1,00 12,00 12 780 790
12 780 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-23
2006-10-06
seria E - Ewa Falkowska, Jacek Falkowski 2006-02-09 390 000
4 680 000,00
1,00 12,00 13 170 790
13 170 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-23
2006-10-05
split 1:10 2006-02-09 0
0,00
1,00 0,00 9 630 790
9 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-28
seria B - konwersja akcji serii A 770466 akcji 2006-02-09 0
0,00
10,00 0,00 963 079
9 630 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-09

2006-07-26
seria F - Lidia Kalita, Andrzej Kalita, Marzena Palma, Michał Palma 2006-11-24 449 496
0,00
1,00 0,00 13 620 286
13 620 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-29
2007-07-02
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-02 18 216 600
0,00
1,00 0,00 31 836 886
31 836 886,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-16
2010-01-05
2010-03-16
seria H - prawo poboru 2:1 2011-12-22 15 918 443
15 918 443,00
1,00 1,00 47 755 329
47 755 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-15
2012-11-16
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2013-12-17 1 910 213
2 769 808,85
1,00 1,45 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2014-06-10 2 387 766
6 136 558,62
1,00 2,57 50 143 095
50 143 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-30
seria K - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2019-03-20 120 500 000
0,00
0,50 0,00 170 833 095
85 416 547,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-02 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuźniarski Tomasz Prezes Zarządu 2019-06-25 -
Koryciak Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2012-04-03 -
Szyguła Marcin Wiceprezes Zarządu 2019-09-11 -
Szymański Janusz Członek Zarządu 2015-06-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fedorowicz Maciej Wiceprzewodniczący RN / oddelegowany do zarządu do 30.06.2009 2008-11-17 -
Rodzynkiewicz Mateusz Członek RN 2013-06-18 ELEKTROT - Członek RN
Franus-Brankiewicz, Mariola Członek RN 2019-03-20 -
Miednik Piotr Członek RN 2019-03-20 -
Czapaluk Marzena Członek RN 2019-06-27 -
Kondracki Andrzej Członek RN 2019-06-27 -