pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Electroceramics S.A. (ECR)

Informacje o spółce - ECERAMICS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka realizuje budowę zakładu produkcyjnego ceramicznych korpusów, osłon i izolatorów wytwarzanych metodą prasowania izostatycznego, stosowanych do średnich i wysokich napięć. Firma jest częścią grupy przemysłowej IndygoTech Minerals, która konsekwentnie komercjalizuje najnowocześniejsze technologie ceramiczne służące zwiększaniu efektywności energetycznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Świętokrzyska 30/63
Kod: 00-116
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6290681
Fax: +48 22 2072415
Internet: www.electroceramics.pl
Email: office@electroceramics.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Electroceramics SA
Prezes: Piejko Janusz
Sektor: materiały budowlane
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 2 270 126 636
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 9 (2017r.) - grupa
Audytor: B-Think Audit sp. z o.o.
NIP: 8992627260
KRS: 0000296734
EKD: 64,20
Ticker GPW: ECR
ISIN: PLGPFCS00018

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 701 266,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 270 126 636 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 394 117 992
Liczba głosów na WZA: 2 270 126 636 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,41%
Kapitał akcyjny: 22 701 266,36 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 394 117 992
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
IndygoTech Minerals SA 890 632 132 (39,23%) 890 632 132 (39,23%) 2017-10-25 -
Baltic Ceramics SA LLC 503 485 860 (22,18%) 503 485 860 (22,18%) 2018-05-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-11-26 748 000
0,00
1,00 0,00 748 000
748 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-09
seria B - akcje założycielskie 2007-11-26 2 000
0,00
1,00 0,00 750 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-09
split 1:10 2008-05-07 0
0,00
0,10 0,00 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-19
seria C - subskrypcja prywatna 2008-09-04 500 000
50 000,00
0,10 0,10 8 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-27
seria D - subskrypcja prywatna 2008-09-04 948 000
0,00
0,10 0,00 8 948 000
894 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-27
seria E - subskrypcja prywatna 2009-06-25 843 333
505 999,80
0,10 0,60 9 791 333
979 133,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-19

split 1:10 2010-03-30 0
0,00
0,01 0,00 97 913 330
979 133,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-22
seria F - prawo poboru 2:1 2010-03-30 48 956 665
0,00
0,01 0,00 146 869 995
1 468 699,95
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-13
seria G - Adam Sokołowski 2011-02-28 17 000 000
510 000,00
0,01 0,03 163 869 995
1 638 699,95
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-06-07
seria H - Adam Sokołowski 2011-09-05 8 333 000
249 990,00
0,01 0,03 172 202 995
1 722 029,95
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-28
zmiana firmy z GPF Causa SA na Electroceramics SA 2014-06-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria I - zamienna: akcjonariusze Industry Technologies SA 2014-06-10 1 475 000 005
14 750 000,05
0,01 0,01 1 647 203 000
16 472 030,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria J - subskrypcja prywatna 2015-01-05 200 000 000
2 000 000,00
0,01 0,01 1 847 203 000
18 472 030,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-21
seria K - subskrypcja prywatna 2015-06-30 129 693 901
0,00
0,01 0,00 1 976 896 901
19 768 969,01
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-09
seria L - subskrypcja prywatna 2016-03-18 300 000 000
3 000 000,00
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2017-07-03 293 229 735
2 932 297,35
0,01 0,01 2 270 126 636
22 701 266,36
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-04-30 Prawo poboru 2:1
2010-04-29 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piejko Janusz Prezes Zarządu 2019-03-15 BALTICER - Prezes Zarządu
INDYGOTE - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janus, Dariusz Stanisław Przewodniczący RN 2014-06-10 INDYGOTE - Prezes Zarządu
LZMO - Przewodniczący RN
BALTICER - Członek RN
Piasecki Łukasz Członek RN 2015-05-05 IPODS - Wiceprezes Zarządu
Zagaj Marek Członek RN 2016-03-18 BALTICER - Członek RN
Bolek Juliusz Członek RN 2019-03-15 LZMO - Wiceprezes Zarządu
BALTICER - Członek RN
INDYGOTE - Członek RN
Kaczorowska Aneta Członek RN 2019-03-15 INDYGOTE - Członek RN