pb.pl
0,0400 zł
33,33% 0,0100 zł
B.A.C.D. SA (BAC)

Informacje o spółce - BACD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem przeważającym w działalności spółki jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bekasów 74
Kod: 02-803
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5353838
Fax: +48 22 5353839
Internet: www.ideatfi.pl
Email: info@ideatfi.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
SYNERGA 35 653 761 13,06%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: B.A.C.D. SA
Prezes:
Sektor: rynek kapitałowy - pozostałe
EKD: działalność związana z zarządzaniem funduszami
Liczba akcji: 1 741 409
Zatrudnienie:
  • 1 (2015r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6342363973
KRS: 0000009046
EKD: 66,30
Ticker GPW: BAC
ISIN: PLIDATF00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 69 656,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 741 409 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 341 468
Liczba głosów na WZA: 1 741 409 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,61%
Kapitał akcyjny: 3 482 818,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 341 468
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 80,39%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 227 877 (13,09%) 227 877 (13,19%) 2017-02-16 KMP,
NTS SA 99 436 (5,71%) 99 436 (5,75%) 2014-04-25 -
B.A.C.D. SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 14 155 (0,81%) 14 155 (0,81%) 2013-07-02 SNG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-08-09
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-12
seria A - akcje założycielskie 1999-07-13 60 000
6 000 000,00
100,00 100,00 60 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-03-03
seria B 2000-01-19 50 000
0,00
100,00 0,00 110 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-09-29
2011-03-03
seria C 2003-02-07 30 000
0,00
100,00 0,00 140 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-09
2011-03-03
zmiana firmy z Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 2006-11-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-09
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-03-19 0
0,00
21,33 0,00 140 000
2 986 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-29
scalenie akcji 100:1 2010-09-06 0
0,00
2 133,00 0,00 1 400
2 986 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-25
split 1:10665 podział akcji na serie A - 6399000, B - 5332500, C - 3199500 2010-09-06 0
0,00
0,20 0,00 14 931 000
2 986 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-09-06 900 000
0,00
0,20 0,00 15 831 000
3 166 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-21
2011-03-03
zmiana firmy z Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 2014-03-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-21
seria E - subskrypcja prywatna 2014-10-06 20 000 000
0,00
0,20 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Inventum TFI SA na Aurum SA 2014-11-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
scalenie akcji 10:1 2014-11-28 0
0,00
2,00 0,00 1 583 100
3 166 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
seria E - subskrypcja prywatna 2015-03-10 158 309
316 618,00
2,00 2,00 1 741 409
3 482 818,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-20
zmiana firmy z Aurum SA na B.A.C.D. SA 2015-10-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-02-24 Split 10:1
2012-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2012-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2011-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2011-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karaszewska Izabela Członek RN 2016-06-30 UNITED - Członek Zarządu
BIOERG - Członek RN
IALBGR - Członek RN
Mielczarek Katarzyna Członek RN 2016-06-30 BIOERG - Członek RN
DEVORAN - Członek RN
UNITED - Członek RN
IALBGR - Członek RN
Karaszewski Jerzy Członek RN 2016-06-30 UNITED - Członek RN
BIOERG - Członek RN
DEVORAN - Członek RN
Moszkiewicz Krzysztof Członek RN 2016-06-30 LETUS - Przewodniczący RN
DEVORAN - Członek RN
UNITED - Członek RN
BIOERG - Członek RN
PC_GUARD - Członek RN
IALBGR - Członek RN
CHEMOSER - Członek RN