pb.pl
0,0400 zł
33,33% 0,0100 zł
B.A.C.D. SA (BAC)

Wyniki finansowe - BACD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -100 -16 478 -55 012
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -100 -19 478 -55 012
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -100 -19 478 -55 012
Amortyzacja (tys. zł) 5 6 5 5
EBITDA (tys. zł) -95 -10 483 -55 007
Aktywa (tys. zł) 82 77 70 74
Kapitał własny (tys. zł)* -6 933 -6 952 -6 474 -61 486
Liczba akcji (tys. szt.) 1 741,409 1 741,409 1 741,409 1 741,409
Zysk na akcję (zł) -0,057 -0,011 0,274 -31,591
Wartość księgowa na akcję (zł) -3,981 -3,992 -3,718 -35,308
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej