pb.pl
4,2200 zł
-0,24% -0,0100 zł
Impexmetal SA (IPX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPEXMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 830 101 733 089 836 170 1 061 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 58 502 23 957 51 991 78 530
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 77 768 35 944 50 345 74 579
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 58 518 16 795 34 371 52 585
Amortyzacja (tys. zł) 16 910 17 331 16 767 25 527
EBITDA (tys. zł) 75 412 41 288 68 758 104 057
Aktywa (tys. zł) 2 958 578 2 897 859 3 774 568 3 719 589
Kapitał własny (tys. zł)* 1 598 262 1 600 102 1 624 519 1 478 428
Liczba akcji (tys. szt.) 190 000,000 190 000,000 190 000,000 190 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,308 0,088 0,181 0,277
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,412 8,422 8,550 7,781
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej