pb.pl
0,1200 zł
0,00% 0,0000 zł
Property Lease Fund S.A. (PLE)

Informacje o spółce - PROPERTYF

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest funduszem leasingowym specjalizującym się w leasingu nieruchomości komercyjnych do 5 mln zł. Transakcje leasingu dotyczą obiektów istniejących będących własnością klienta (refinansowanie nieruchomości w formie leasingu zwrotnego) oraz nabywanych na potrzeby klienta od strony trzeciej (leasing wybranej nieruchomości). Spółka czeka na decyzję o rozpoczęciu postępowania układowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Błażeja Winklera 1
Kod: 60-246
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7806066
Fax: +48 71 7806066
Internet: www.plfund.pl
Email: biuro@plfund.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Property Lease Fund SA
Prezes: Pawłowski Marcin
Sektor: leasing i faktoring
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 2 800 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2018r.) - spółka
  • 3 (2015r.) - grupa
Audytor: Tax Audyt sp. z o.o.
NIP: 7661972117
KRS: 0000442853
EKD: 64,99
Ticker GPW: PLE
ISIN: PLLSGEX00016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 336 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 800 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 850 000
Liczba głosów na WZA: 3 300 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,07%
Kapitał akcyjny: 280 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 350 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pawłowski Marcin 1 850 000 (66,07%) 2 350 000 (71,21%) 2017-07-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
otwarcie postępowania sanacyjnego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-10-13 500 000
50 000,00
0,10 0,10 500 000
50 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-06
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-10-13 500 000
50 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-06
seria C - subskrypcja prywatna 2013-01-22 800 000
520 000,00
0,10 0,65 1 800 000
180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-09-03
2013-06-19
seria D - subskrypcja prywatna 2014-02-20 1 000 000
1 000 000,00
0,10 1,00 2 800 000
280 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-24
zmiana firmy z Leasing-Experts SA na Property Lease Fund SA 2015-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-28
seria F - subskrypcja prywatna 2016-01-08 1 350 000
135 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pawłowski Marcin Prezes Zarządu 2012-10-13 -
Ligman Zbigniew Członek Zarządu 2015-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Damek Michał Przewodniczący RN 2013-01-22 BBINWEST - Prezes Zarządu
OUTDOOR - Przewodniczący RN
SFERANET - Przewodniczący RN
ROBINSON - Przewodniczący RN
LSTECH - Członek RN
INBOOK - Członek RN
XSYSTEM - Członek RN
Kubica Piotr Członek RN 2013-12-13 -
Pawłowski Bartosz Członek RN 2012-10-13 -
Ligmann Zbigniew Członek RN 2016-06-28 -
Dróździok Jakub Członek RN 2016-06-28 -