pb.pl
0,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Property Lease Fund S.A. (PLE)

Wyniki finansowe - PROPERTYF

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 36 66 4
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -43 -62 -548 -26
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -203 -202 -703 -161
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -203 -202 -703 -161
Amortyzacja (tys. zł) -2 0 0 18
EBITDA (tys. zł) -45 -62 -548 -8
Aktywa (tys. zł) 6 429 5 547 5 166 5 130
Kapitał własny (tys. zł)* -7 069 -7 264 -7 980 -8 123
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,073 -0,072 -0,251 -0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) -2,524 -2,594 -2,850 -2,901
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej