pb.pl
0,7800 zł
-2,50% -0,0200 zł
Mera SA (MER)

Informacje o spółce - MERA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Produkcję spółki można podzielić na 3 segmenty: schody drewniane, stopnie na konstrukcje stalowe i betonowe oraz płyta parkietowa (klejona, lita). Około 60% sprzedaży stanowi główny produkt firmy - schody drewniane. Znaczna część produkcji jest sprzedawana na eksport m.in.: do Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii. Na rynku polskim jest jednym z największych producentów, z kolei w Europie jest w pierwszej piątce firm schodowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Sikorskiego 3
Kod: 49-340
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kraj: Polska
Telefon: +48 77 4128970
Fax: +48 77 4128106
Internet: www.mera.pl
Email: office@mera.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
TELIANI 2 697 835 47,16%
KLON 10 356 611 44,20%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mera SA
Prezes: Koneczny Adam
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Liczba akcji: 10 092 500
Zatrudnienie:
  • 67 (2018r.) - spółka
  • 181 (2017r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłego Rewidenta Profin K. Szewczyk
NIP: 747-15-57-823
KRS: 0000277483
EKD: 20,30
Ticker GPW: MER
ISIN: PLMERA000019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 872 150 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 10 092 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 462 573
Liczba głosów na WZA: 15 140 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,92%
Kapitał akcyjny: 10 092 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 510 073
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Traka, Edward Jan 5 047 500 (50,01%) 10 095 000 (66,67%) 2007-09-20 -
Traka Joanna 1 446 003 (14,32%) 1 446 003 (9,55%) 2009-09-24 KLN,
Wesołowski Rafał bezpośrednio, wraz z Marzeną Wesołowską 960 000 (9,51%) 960 000 (6,34%) 2018-10-24 SOB,
Mera SA 9 070 (0,08%) 9 070 (0,05%) 2015-05-18 TLV, KLN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-03-20 12 820
6 410 000,00
500,00 500,00 12 820
6 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-18

seria B 2007-04-20 1 870
0,00
500,00 0,00 14 690
7 345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-18

split 1:500 2007-07-06 0
0,00
1,00 0,00 7 345 000
7 345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-07-06 2 747 500
13 737 500,00
1,00 5,00 10 092 500
10 092 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-18

zmiana firmy z Remoteks SA na Mera Schody SA 2007-07-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D 2010-02-16 600 000
3 000 000,00
1,00 5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Mera Schody SA na Mera SA 2010-02-16 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Koneczny Adam Prezes Zarządu 2007-09-21 KLON - Prezes Zarządu
TELVALPL - Członek RN
Steyer Roland Wiceprezes Zarządu 2015-10-05 KLON - Przewodniczący RN
TELVALPL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kolenda-Łabuś Brygida Przewodniczący RN 2011-06-27 -
Bednarek, Renata Anna Członek RN 2007-09-21 KLON - Członek RN
Narejko Aneta Członek RN 2009-07-21 TELVALPL - Członek RN
KLON - Członek RN
Kulpaczyński Stanisław Członek RN 2010-02-16 -
Sworowski Adam Członek RN 2017-06-20 TELVALPL - Prezes Zarządu