pb.pl
0,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Mera SA (MER)

Wyniki finansowe - MERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 713 9 478 9 428 9 781
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 484 1 284 934 726
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -96 818 727 235
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 177 724 681 132
Amortyzacja (tys. zł) 668 666 660 668
EBITDA (tys. zł) -816 1 950 1 594 1 394
Aktywa (tys. zł) 116 349 117 472 118 577 119 959
Kapitał własny (tys. zł)* 54 481 61 292 61 892 62 029
Liczba akcji (tys. szt.) 10 092,500 10 092,500 10 092,500 10 092,500
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,072 0,067 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,398 6,073 6,133 6,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej