pb.pl
0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Polymetal S.A. (POL)

Informacje o spółce - POLYMETAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

W wyniku przeprowadzonej w ostatnich latach wszechstronnej restrukturyzacji, Polymetal SA z firmy produkcyjnej przekształciła się w firmę handlową, zajmującą się zakupem i sprzedażą odzieży. Od stycznia 2009 jest podmiotem dominującym wobec GPPI SA w Poznaniu (spółki notowanej na rynku New Connect) posiadając akcje dające 53,4% głosów na wza.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krzeszowska 62
Kod: 23-400
Miejscowość: Biłgoraj
Kraj: Polska
Telefon: +48 84 6860426
Fax: +48 84 6860831
Internet: www.mewa.com.pl
Email: info@mewa.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polymetal SA
Prezes: Rzyszkiewicz Anna
Sektor: odzież i obuwie
EKD: handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Liczba akcji: 4 522 561
Zatrudnienie:
  • 70 (2013r.) - spółka
  • 52 (2011r.) - grupa
Audytor: Poland Audit Services sp. z o.o.
NIP: 9180000525
KRS: 0000082806
EKD: 46
Ticker GPW: POL
ISIN: PLMEWA000012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 271 353,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 522 561 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 966 666
Liczba głosów na WZA: 4 522 561 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,36%
Kapitał akcyjny: 115 053 951,84 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 966 666
Cena nominalna akcji: 25,44 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,64%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wierzbicki Dariusz 358 333 (7,92%) 358 333 (7,92%) 2013-10-24 -
Kleczkowski Piotr 358 333 (7,92%) 358 333 (7,92%) 2013-10-24 PCG,
Jabłoński Artur 250 000 (5,52%) 250 000 (5,52%) 2013-10-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-06-30
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-30 516 960
5 169 600,00
10,00 10,00 516 960
5 169 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1991-12-30
2007-01-03
obniżenie kapitału 1995-10-04
2,00 516 960
1 033 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-13
split 1:10 2006-09-29 0
0,00
0,20 0,00 5 169 600
1 033 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-31
seria B - subskrypcja publiczna 2006-09-29 5 000 000
0,00
0,20 0,00 10 169 600
2 033 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-11
2007-02-14
seria C - subskrypcja prywatna 2006-09-29 600 000
0,00
0,20 0,00 10 769 600
2 153 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-28
2007-02-28
2008-10-20
split 1:20 2007-10-23 0
0,00
0,01 0,00 215 392 000
2 153 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-06
2007-11-22
seria D - prawo 1:12 2007-10-23 2 584 704 000
25 847 040,00
0,01 0,01 2 800 096 000
28 000 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-06
2008-06-18
seria E2 - subskrypcja prywatna akcjonariusze Grupa Pactor-Potempa Inkasso S.A wzamian za 20,28% kapitału GPPI SA 2008-12-05 124 169 248
1 241 692,48
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E1 - subskrypcja prywatna akcjonariusze Grupa Pactor-Potempa Inkasso S.A wzamian za 43,78% kapitału GPPI SA 2008-12-05 268 009 552
2 680 095,52
0,01 0,01 3 068 105 552
30 681 055,52
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-02
2009-02-12
2009-04-02
scalenie akcji 106:1 asymilacja akcji serii A, B, C, D i E1 w serię F 2010-02-15 0
0,00
1,06 0,00 28 944 392
30 681 056,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-29
zmiana firmy z Zakłady Dziewiarskie Mewa SA na Mewa SA 2010-07-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2012-06-06 57 888 784
61 362 111,04
1,06 1,06 86 833 176
92 043 166,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-11
2013-10-15
scalenie akcji 24:1 2015-08-03 0
0,00
25,44 0,00 3 618 049
92 043 166,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
renumeracja akcji: seria H 2015-08-03 0
0,00
25,44 25,44 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
zmiana firmy z Mewa SA na Polymetal SA 2015-08-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2015-08-04 904 512
23 010 785,28
25,44 25,44 4 522 561
115 053 951,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-09-23 Split 24:1
2010-09-01 Split 106:1
2007-12-06 Prawo poboru 1:12
2007-11-21 Split 1:20
2006-11-14 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rzyszkiewicz Anna Prezes Zarządu 2013-08-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fitas Maciej Przewodniczący RN 2013-07-19 -
Gadomski Piotr Sekretarz RN 2013-07-19 -
Wernick Richard Członek RN 2013-07-19 -
Rudzki Marcin Członek RN 2013-07-19 -