pb.pl
0,7680 zł
2,40% 0,0180 zł
Soho Development SA (SHD)

Informacje o spółce - SOHODEV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Koncentruje się na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaży aktywów niestrategicznych. W portfelu inwestycyjnym posiada m.in.: Soho Factory, Cracovia Property, Mińska Development czy Próchnik SA.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mińska 25
Kod: 03-808
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3231900
Fax: +48 22 3231901
Internet: www.sohodevelopment.pl
Email: biuro@sohodevelopment.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PROCHNIK 17 575 252 32,90%
SOHODEV 7 339 449 21,81%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Soho Development SA
Prezes: Wandzel Maciej
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: pośrednictwo finansowe
Liczba akcji: 33 646 319
Zatrudnienie:
  • 11 (2015r.) - spółka
  • 37 (2015r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 5261029318
KRS: 0000019468
EKD: 65,23
Ticker GPW: SHD
ISIN: PLNFI0400015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 840 372,992 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 33 646 319 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 281 100
Liczba głosów na WZA: 33 646 319 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,07%
Kapitał akcyjny: 3 364 631,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 281 100
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 103,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Soho Development SA 7 339 449 (21,81%) 7 339 449 (27,90%) 2018-09-27 PRC,
Superkonstelacja Ltd. 6 147 968 (18,27%) 6 147 968 (23,37%) 2019-05-31 -
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 5 830 215 (17,33%) 5 830 215 (22,16%) 2019-05-31 14N,
Aktivist FIZ (w likwidacji) 5 492 445 (16,32%) 5 492 445 (20,88%) 2017-04-03 -
Aegon OFE 2 471 023 (7,34%) 2 471 023 (9,39%) 2018-01-30 OPN, APR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału 0
0,00
0,10 0,00 75 756 655
7 575 665,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-30
podwyższenie kapitału seria D 565 708
0,00
0,10 0,00 79 151 281
7 915 128,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
2009-08-06
podwyższenie kapitału seria D, za akcje WPS Kolbet SA 2 828 918
20 000 450,26
0,10 7,07 78 585 573
7 858 557,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-09
2009-04-30
2009-08-06
podwyższenie kapitału seria D 2 652 495
0,00
0,10 0,00 80 737 307
8 073 730,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-15
2008-11-07
umorzenie akcji -11 858 265
0,00
0,10 0,00 11 858 266
1 185 826,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-14
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
171 200 000,00
0,10 5,35 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
71 060 000,00
0,10 71,06 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
16 335 000,00
0,10 32,67 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
34 052 000,00
0,10 85,13 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-30 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-29
umorzenie akcji 1998-10-27 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-01
umorzenie akcji 1999-10-27 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-01-20
umorzenie akcji 2003-10-30 -6 339 593
0,00
0,10 0,00 23 716 531
2 371 653,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-05
podwyższenie kapitału renominacja akcji 2006-01-05 0
0,00
0,30 0,00 11 858 266
3 557 479,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - prawo poboru 1:3 2006-03-24 35 574 798
3 557 479,80
0,10 0,10 47 433 064
4 743 306,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-16
2006-07-24
2006-10-31
umorzenie akcji 2007-06-25 -9 723 958
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Superkonstelacja Ltd i Novakonstelacja Ltd za waranty subskrypcyjne serii A 2008-05-26 30 651 748
216 707 858,36
0,10 7,07 78 084 812
7 808 481,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-17

2008-09-01
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2008-08-22 11 000 000
77 770 000,00
0,10 7,07 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - Investment Advisors Equity Fellows sp. z o.o. SKA za warranty subskrypcyjne serii C 2008-08-22 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z R. and R.A. Duo sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-05-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
połączenie z Supernova Capital SA bez podwyższania kapitału 2009-05-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
połączenie z Equity Service Poland Sp. zo.o. bez podwyższania kapitału 2009-10-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-27
seria E - połączenie z Zachodni NFI SA akcjonariusze NFI Zachodni SA, parytet wymiany 0,45:1 2009-10-19 41 177 424
0,00
0,10 0,00 120 328 705
12 032 870,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-20
zmiana firmy z NFI Progress SA na Black Lion NFI SA 2010-02-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28
zmiana firmy z Black Lion NFI SA na Black Lion Fund SA 2012-10-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-09-05 -8 995 055
0,00
0,10 0,00 111 333 650
11 133 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
zmiana firmy z Black Lion Fund SA na Soho Development SA 2015-03-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14
połączenie z PZO Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-04-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-09
połączenie z Soho Factory sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-03-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2017-06-22 4 500 000
7 380 000,00
0,10 1,64 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2017-06-22 -20 031 012
0,00
0,10 0,00 91 302 638
9 130 263,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2018-01-03 -30 129 870
0,00
0,10 0,00 61 172 768
6 117 276,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-19
obniżenie kapitału seria E 2018-07-05 -20 187 000
0,00
0,10 0,00 40 985 768
4 098 576,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2018-11-15 -7 339 449
0,00
0,10 0,00 33 646 319
3 364 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-15
połączenie z Fabryka PZO sp. z o.o., Fellow sp. z o.o., Dobra Forma 1 sp. z o.o., Soho Verbel sp. z o.o., Soho Feniks sp. z o.o., Soho Tetris sp. z o.o. i Soho Development Homes&More sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-04-20 Prawo poboru 1:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wandzel Maciej Prezes Zarządu 2012-11-23 -
Omieciński Mariusz Członek Zarządu 2011-08-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szwarc Katarzyna Przewodniczący RN 2015-03-31 CDPROJEK - Przewodniczący RN
NEWAG - Przewodniczący RN
Hałupczak Monika Członek RN 2012-10-01 -
Napiórkowski Wojciech Członek RN 2014-09-05 TRAKCJA - Członek RN
ADIUVO - Członek RN
QUMAK - Członek RN
FERRO - Członek RN
ELEHOLD - Członek RN
BOOMBIT - Członek RN
Kaczmarek Mariusz Członek RN 2015-03-31 KREDYTB - Wiceprezes Zarządu
Zientara Andrzej Członek RN 2016-03-04 -
Dmowski Seweryn Członek RN 2017-03-24 -