pb.pl
1,4800 zł
0,34% 0,0050 zł
Open Finance SA (OPF)

Wyniki finansowe - OPENFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 95 722 95 269 88 057 84 802
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 000 968 -153 878 -5 151
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 833 519 -157 740 -5 360
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 521 328 -146 439 -4 350
Amortyzacja (tys. zł) 5 074 4 954 4 636 5 674
EBITDA (tys. zł) 7 074 5 922 -149 242 523
Aktywa (tys. zł) 619 445 610 222 447 401 456 987
Kapitał własny (tys. zł)* 374 771 374 804 228 237 224 166
Liczba akcji (tys. szt.) 74 356,663 74 356,663 74 356,663 74 356,662
Zysk na akcję (zł) 0,047 0,004 -1,969 -0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,040 5,041 3,069 3,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej