pb.pl
0,0700 zł
-30,00% -0,0300 zł
PBO Anioła SA (PBO)

Informacje o spółce - PBOANIOLA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównymi realizacjami Emitenta są obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty biurowo-magazynowe oraz obiekty mieszkalne. W realizowanych obecnie projektach budowlanych Emitent pełni rolę Generalnego Wykonawcy, odpowiedzialnego za cały proces budowy od projektu poprzez niezbędne pozwolenia, etap budowy aż po realizację projektu budowlanego pod klucz ze wszelkimi możliwymi decyzjami i pozwoleniami. Emitent większość prac budowlanych wykonuje przy pomocy zatrudnianych podwykonawców.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wrzesińska 70
Kod: 62-025
Miejscowość: Kostrzyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6576550
Fax: +48 61 6576551
Internet: www.pboaniola.pl
Email: biuro@pboaniola.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej
Prezes: Anioła Waldemar
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 7 609 566
Zatrudnienie:
  • 3 (2014r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7772347606
KRS: 0000316682
EKD: 41,10
Ticker GPW: PBO
ISIN: PLPBONL00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 532 669,62 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 609 566 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 093 796
Liczba głosów na WZA: 10 833 566 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,77%
Kapitał akcyjny: 760 956,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 801 956
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,23%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Anioła Waldemar 1 979 635 (26,01%) 3 623 875 (33,62%) 2012-05-15 -
Unamare Co. Ltd. 874 161 (11,48%) 874 161 (8,11%) 2012-11-21 -
Krakowski Piotr 820 000 (10,77%) 1 529 280 (14,18%) 2011-03-11 -
Nowak Teofil 420 000 (5,51%) 774 640 (7,18%) 2011-03-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-07
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-11-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA Technopark 2 SA 2008-10-09 4 304 000
430 400,00
0,10 0,10 4 304 000
430 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-01
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA Blumerang PRE IPO SA 2008-10-09 1 036 000
103 600,00
0,10 0,10 5 340 000
534 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-01
2011-07-06
seria A1 - kowersja 1.080.000 Akcji Serii A-akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela 2010-08-23 0
0,00
0,10 0,00 5 340 000
534 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-06
2011-07-06
seria C - subskrypcja publiczna 2010-08-31 1 400 000
16 100 000,00
0,10 11,50 6 740 000
674 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-07-06
Seria D - Unamare Company Limited 2012-01-10 869 566
10 000 009,00
0,10 11,50 7 609 566
760 956,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Anioła Waldemar Prezes Zarządu 2008-12-01 -
Adamczyk Rafał Członek Zarządu 2014-07-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nowak Teofil Członek RN 2014-07-28 -
Ziętek Błażej Członek RN 2014-07-28 -