pb.pl

Informacje o spółce - PEKABEX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wytwórca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Oferuje elementy zbrojone tradycyjnie oraz nowoczesne elementy strunobetonowe wykorzystywane w budownictwie wielkokubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi), inżynieryjnym (np. mosty, tunele), a także w nietypowych projektach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szarych Szeregów 23
Kod: 60-462
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8210400
Fax: +48 61 8221142
Internet: www.pekabex.pl
Email: info@pekabex.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
Prezes: Jędrzejowski Robert
Sektor: materiały budowlane
EKD: budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa; 26.61, 51.53
Liczba akcji: 24 579 708
Zatrudnienie:
  • 1 (2018r.) - spółka
  • 1 476 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7770000844
KRS: 0000109717
EKD: 45,21
Ticker GPW: PBX
ISIN: PLPKBEX00072

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 275 292 729,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 24 579 708 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 508 605
Liczba głosów na WZA: 24 579 708 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,45%
Kapitał akcyjny: 24 579 708,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 508 605
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,55%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 214 544 (41,56%) 10 214 544 (41,56%) 2015-07-29 TSG, VRB,
Pekabex Wykup Managerski SA 3 826 248 (15,57%) 3 826 248 (15,57%) 2015-06-09 -
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 (12,04%) 2 958 170 (12,04%) 2018-06-20 WHH,
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 (8,67%) 2 130 578 (8,67%) 2015-06-09 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 (5,61%) 1 379 065 (5,61%) 2019-04-04 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 210 884
0,00
1,00 0,00 24 579 708
24 579 708,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-06-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 155 800
0,00
1,00 0,00 24 368 824
24 368 824,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-26
I emisja - przekształcenie PP w SA 1991-11-15 1 086 000
10,00 1 086 000
10 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1991-12-30
1999-09-09
obniżenie kapitału 1995-09-12
2,00 1 086 000
2 172 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-19
II emisja - prawo poboru 1997-09-10 543 000
3 258 000,00
2,00 6,00 1 629 000
3 258 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-11-19
1999-09-09
III emisja - prawo poboru 2:1 1998-05-29 501 239
3 759 292,50
2,00 7,50 2 130 239
4 260 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1999-03-03
1999-09-09
V emisja - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2014-05-16 170 000 001
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2014-05-16 0
0,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
scalenie akcji 100:1 2014-05-16 0
0,00
1,00 0,00 21 213 024
21 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2015-01-21 3 000 000
30 000 000,00
1,00 10,00 24 213 024
24 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-09
2015-07-29
2015-08-18
seria C - za warranty subskrypcyjne 2016-10-11 726 391
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jędrzejowski Robert Prezes Zarządu 2015-06-09 -
Borek, Przemysław Adam Wiceprezes Zarządu 2015-06-09 -
Żaczek Beata Wiceprezes Zarządu 2015-06-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grabski Maciej Członek RN 2007-03-01 -
Klimczyk Ryszard Członek RN 2010-08-01 - Członek RN
Cyburt Piotr Członek RN 2016-04-07 - Prezes Zarządu
Grabski Stefan Członek RN 2016-10-11 -
Taracha, Piotr Marian Członek RN 2017-05-17 PEPEES - Wiceprzewodniczący RN
- Członek RN
Szpak Marcin Członek RN 2018-06-20 -
Kula Lesław Członek RN 2019-06-24 -