pb.pl

Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 163 991 227 596 254 469 240 288
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 497 18 811 20 988 14 178
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 784 16 230 22 598 12 461
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 944 12 889 17 999 10 376
Amortyzacja (tys. zł) 3 365 3 262 4 005 3 799
EBITDA (tys. zł) 16 862 22 073 24 993 17 977
Aktywa (tys. zł) 506 769 592 480 624 594 643 081
Kapitał własny (tys. zł)* 246 645 255 880 274 521 285 360
Liczba akcji (tys. szt.) 21 213,024 21 213,024 24 368,824 24 368,824
Zysk na akcję (zł) 0,469 0,608 0,739 0,426
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,627 12,062 11,265 11,710
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej