pb.pl

Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 227 596 254 469 240 288 180 807
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 811 20 988 14 178 8 524
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 229 22 598 12 461 8 788
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 889 17 999 10 376 6 841
Amortyzacja (tys. zł) 3 262 4 005 3 799 3 897
EBITDA (tys. zł) 22 073 24 993 17 977 12 421
Aktywa (tys. zł) 592 480 624 594 643 081 636 147
Kapitał własny (tys. zł)* 255 880 274 521 285 360 292 384
Liczba akcji (tys. szt.) 21 213,024 24 368,824 24 368,824 24 368,824
Zysk na akcję (zł) 0,608 0,739 0,426 0,281
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,062 11,265 11,710 11,998
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej