pb.pl
10,5500 zł
-0,47% -0,0500 zł
Private Equity Managers (PEM)

Wyniki finansowe - PEMANAGER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 517 12 519 12 495 12 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 732 4 429 3 491 2 924
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 255 3 892 2 919 2 408
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 034 2 166 1 825 2 852
Amortyzacja (tys. zł) 68 66 390 388
EBITDA (tys. zł) 3 800 4 495 3 881 3 312
Aktywa (tys. zł) 120 214 112 974 120 446 121 864
Kapitał własny (tys. zł)* 38 805 41 124 43 031 45 964
Liczba akcji (tys. szt.) 3 423,769 3 423,769 3 423,769 3 423,769
Zysk na akcję (zł) 0,594 0,633 0,533 0,833
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,334 12,011 12,568 13,425
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej