pb.pl
1,0000 zł
14,94% 0,1300 zł
PlastPack Company SA (PPC)

Informacje o spółce - PLASTPACK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Celem spółki jest stworzenie grupy kapitałowej skupiającej podmioty działające na rynku tworzyw sztucznych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez akwizycje przedsiębiorstw wyróżniających się pod względem innowacyjności oraz potencjału rozwoju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jasna 14/16 A
Kod: 00-041
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8268495
Fax: +48 22 4878337
Internet: www.plastpacksa.pl
Email: info@plastpacksa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PlastPack Company SA
Prezes: Kraska Władysław
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 11 444 989
Zatrudnienie:
  • 52 (2015r.) - spółka
  • 52 (2013r.) - grupa
Audytor: MOK Audyt Michał Okoniewski
NIP: 5252499533
KRS: 0000378325
EKD: 22,29
Ticker GPW: PPC
ISIN: PLPSTCM00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 444 989 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 444 989 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 444 989
Liczba głosów na WZA: 11 444 989 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 5 722 494,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 444 989
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WMA A01 sp. z o.o. wraz z Władysławem Kraską 11 444 989 (100,00%) 11 444 989 (100,00%) 2016-08-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2010-12-13 1 000
0,00
1,00 0,00 1 000
1 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-14
seria B - akcje założycielskie 2010-12-13 99 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 150 000
0,00
1,00 0,00 250 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-12
split 1:2 2011-04-14 0
0,00
0,50 0,00 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-05
seria D - subskrypcja prywatna 2011-07-07 11 619 746
0,00
0,50 0,00 12 119 746
6 059 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-16
seria E - subskrypcja prywatna 2012-09-27 400 000
0,00
0,50 0,00 12 519 746
6 259 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji B, C, D 2013-09-19 -1 000 600
0,00
0,50 0,00 11 519 146
5 759 573,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii D 2014-03-24 -74 157
0,00
0,50 0,00 11 444 989
5 722 494,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2015-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-04-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-04-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kraska Władysław Prezes Zarządu 2012-03-26 -
Krakówka Andrzej Wiceprezes Zarządu 2012-03-26 EUROSNAC - Prezes Zarządu
B3SYSTEM - Wiceprzewodniczący RN
Morysiński Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2015-06-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kazieczko Aneta Przewodniczący RN 2010-12-13 HOLLYWOO - Członek RN
Kraska Małgorzata Członek RN 2011-07-07 -
Morysińska Agnieszka Członek RN 2012-03-26 -
Letolc Piotr Członek RN 2015-06-18 -
Zalewska Elżbieta Członek RN 2016-05-10 -